BOLIGPRISSTATISTIKKEN SEPTEMBER 2022

Boligprisene sank med 2,2 prosent i september 2022. Korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,6 prosent.

Mats Måleng i Meglergaarden & Partners i Moss. FOTO: Privat.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 535 711 kroner ved utgangen av september.

– Boligprisene i Moss har hatt en god prisoppgang de siste månedene, men nå ser vi tegn på en utflating og starten på en liten nedgang. Kjøperne tar seg mye bedre tid og blir mer selektive når den store avgjørelsen om et nytt hjem skal tas, sier Mats Måleng, partner i Meglergaarden & Partners i Moss.

Videre ser Måleng indikasjoner på at boligmarkedet beveger seg mot «normalen» i Moss, blant annet med litt lengre omsetningshastigheter enn de har opplevd den siste tiden.

Økte renter påvirker boligkjøperne

Samtidig viser Måleng til at økte renter har innvirkninger i boligmarkedet i regionen.

– Når renten går progressivt opp slik vi nå har vært vitne til ved flere anledninger og allerede er forespeilet at vil skje igjen i november, sammen med dyrere strøm, matvarer og drivstoff priser strammer både egen økonomi seg til og bankene har større sikkerhetsmarginer rundt hva de er villige til å låne ut til boligkjøperne.

Roligere på visninger

– Vi merker da som konsekvens at det blir noe roligere på visninger, og det er ikke like mange aktivt med i budrundene når vi er i en periode med sterk renteoppgang. Vi ser også at det for mange tar lenger tid å få svar på søknader om finansieringsbevis og at flere ønsker å selge sin nåværende bolig før de kjøper ny, utdyper Måleng.

Still godt forberedt

Måleng presiserer at nå er det viktigere enn noen gang å ha tingene på stell før du kjøper eller selger bolig.

– Til deg som vil kjøpe, anbefaler jeg at du lager en liste over hvilke kriterier du stiller til ditt neste hjem. Hva må det ha? Hva vil du helst at det skal inneholde? Er det ting du må gjøre umiddelbart, eller kan du flytte inn og ta ting underveis? Om du leter etter et objekt som skal sjekke ut alle punktene på listen din kan du gå på 100 visninger og enda ikke være fornøyd, sier Måleng, og fortsetter;

– Det er kjempepositivt med et gyldig finansieringsbevis og en bevissthet rundt verdien på egen bolig. Mange har en tendens til å glemme at de kjøper og selger i det samme markedet. Begynn i riktig ende og ta kontakt med en eiendomsmegler for en verdivurdering av din nåværende bolig, avslutter han.  

Varierende markeder på landsbasis

– Vi ser at antall signeringer er tilsvarende som i 2021 og det er relativt mye som skal ut i markedet fremover. Når vi da sammenligner dette med tall fra Eiendomsverdi, ligger prisavviket mellom prisantydning og salgspris på 1.1%. Det innebærer at nå er rundt 800 færre omsetninger i år sammenlignet med samme periode i fjor, sier Marianne Garang Sodeland, administrerende direktør i Partners Eiendomsmegling.

Videre forteller Sodeland at det rapporteres om svært varierende markeder rundt omkring i landet.

– Vi venter at prisene vil falle noe utover høsten, men at vi forhåpentligvis, til tross for høyere rente og økte levekostnader, vil se en moderat nedgang ut året som vil gi en justering i forhold til den forholdsvis kraftige prisveksten som allerede er tatt ut i år, understreker Sodeland.

Normalt med prisnedgang i siste tertinal

– Boligprisene falt kraftig i september. Den sterke oppgangen i august er nå i sin helhet korrigert i de sesongkorrigerte boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

– Det er normalt at boligprisene faller i siste tertial og vi venter at boligprisene vil fortsette å falle de neste månedene. Usikkerheten om utviklingen i både norsk og global økonomi gjør det vanskelig å si om fallet gjennom høsten blir sterkere enn normalt. Vi blir imidlertid ikke overrasket om prisutviklingen i høst blir svak, sier Lauridsen.

– Mandag kom Finanstilsynet med sin anbefaling til ny utlånsforskrift fra nyttår. Å stramme inn på kredittrasjoneringen nå er uklokt og vil kunne skape finansielle ubalanser i det norske boligmarkedet og norsk økonomi. Vi oppfordrer finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) til å avskaffe utlånsforskriften, fordi styringsrenten nå er normalisert etter et tiår med lave renter. Dessuten trer ny finansavtalelov i kraft 1. januar 2023. Når dagens frarådingsplikt blir til avslagsplikt vil dette endre spillereglene for boliglån i Norge, sier han.

Fortsatt stort salg og større tilbud

I september ble det solgt 9.798 boliger i Norge, noe som er 5,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 73.089 boliger i Norge. Det er 9,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

I september ble det lagt ut 11.716 boliger for salg i Norge, noe som er 17,3 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 81.684 boliger for salg. Det er 2,9 prosent færre enn i samme periode i fjor.

– Det er hittil i år solgt litt flere boliger enn i 2019, året før boligomsetningen tok seg sterkt opp under korona-pandemien. Gjennom september har tilbudssiden fortsatt å styrke seg og vi ser også et tydelig skift i usolgte boliger per dag gjennom måneden. Dette er også noe som tilsier en mer moderat prisutvikling fremover, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i september som er det samme som i august. Raskest salgstid har Bergen og Bodø/Fauske med 17 og 18 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 38 dager.

– Sammenlignet med tidligere år går det svært raskt å selge en bolig i alle deler av landet, sier han.

Svak prisutvikling i alle områder

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i september hadde Ålesund m/omegn hvor prisene var uendret.

Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en sesongkorrigert nedgang på 1,3 prosent.

Den sterkeste utviklingen hittil i år har Kristiansand med en oppgang på 10,9 prosent etterfulgt av Drammen m/omegn på 9,9 prosent og Tønsberg m/Færder med 9,7 prosent.

Svakest utvikling så langt i 2022 har Asker/Bærum og Follo med en oppgang på 4,1 prosent.

– Det var en svak utvikling i alle områder i Norge i september med unntak av Ålesund m/omegn. Dette tyder på at renteøkningene begynner å virke og vi venter at økte renter vil prege utviklingen i boligprisene de kommende månedene, sier Lauridsen.

– Hvis utviklingen i norsk økonomi også skulle snu vil dette trolig påvirke boligprisene negativt på kort sikt. På lengere sikt tro vi tilbudssiden gjennom lav boligbygging vil bli avgjørende for prisutviklingen, og for øyeblikket er nyboligsalget svakt til tross for et demografisk boligbehov, særlig på Østlandet, sier Lauridsen.

– Det svake nyboligsalget er også noe som taler for å oppheve utlånsforskriften, fordi vi vet at investeringer i nye boliger på kontrakt er svært vesentlig for å sikre en tilstrekkelig og stabil boligforsyning i takt med behovet, avslutter Lauridsen.

11. oktober inviterer Eiendom Norges i samarbeid med FINN.no til frokostmøte med slipp av utleieboligprisstatistikken for K3 2022 og paneldebatt. Vi spør: Hva vil vi med utleiemarkedet?

14. oktober publiseres Eiendom Norges regionsrapporter for K3 2022.

18. oktober inviterer Eiendom Norge og Finans Norge til vår årlige boligkonferanse på Hotel Bristol i Oslo. Morten Baltzersen (Finanstilsynet), Sara Midgaard (Handelsbanken), Geir Indrefjord (Finansdepartementet), Renate Sørestrand-Hansen (DNB Eiendom) og Sveinung Rotevatn (V) og mange flere er blant innledere.

For å lese hele rapporten, klikk her.

For tidligere boligprisstatistikker, klikk her

Kilde: Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS